• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Bowling Salonları Yeterlilik Talimatı

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ        : 20.02.2011

KARAR NO                : 9/3

 

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU

BOWLİNG SALONLARINA YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TALİMAT

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; eğlence ve spor amaçlı olarak açılan Bowling salonlarına verilecek yeterlilik belgesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerce açılmış olan bütün özel Bowling salonlarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü; 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği; 28/2/2007 tarihli ve 26448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak özerkleşmesi yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Talimatın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

bowling_salonlari_yeterlilik_talimati.doc

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0