• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

İcra Kurulu Talimatı

 

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ  : 16.01.2008

KARAR NO        : 6/4

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU

İCRA KURULU TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun İcra Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Talimat, İcra Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü  ile  28/02/2007 tarih ve 26448  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü 13. madde 2. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TBBDF İcra Kurulu Talimatın tamamı >>>

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0