• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Hakem Talimatı


TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG ve DART FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2- (1)Bu Talimat; Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin sınıflamalarını, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1)Bu Talimatta geçen;
a)Federasyon: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu,
b)Federasyon Başkanı: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanını,
c)Yönetim Kurulu: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu Yönetim Kurulunu,
ç)İl Temsilcisi: Bocce, Bowling ve Dart il temsilcisini,
ifade eder.

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0