• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Satınalma Talimatı

TBBDF İhale ve Satınalma Talimatı >>
YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ: 07/02/2014
KARAR NO : 10/3

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
SATINALMA VE İHALE TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, yurtiçinden ve dışından her türlü mal ve hizmet alımlarının verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda, serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat; Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet alımlarının yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0