• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Harcırah Talimatı

Hakem, Gözlemci, Temsilci Ve Eğitim Görevlileri İle Diğer Görevlilere Ödenecek Ücretler Ve Genel Harcamalara İlişkin Talimat >>

 

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ: 14/11/2007

KARAR NO                : 5/2

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU

HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER VE GENEL HARCAMALARA İLİŞKİN TALİMAT

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu  Talimatın amacı; Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan veya federasyonca izin verilen her türlü bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalar, eğitim ve diğer etkinliklerde görevlendirilen hakem, gözlemci,  eğitimci, temsilci, vb. tüm diğer görevlilerin görev ücreti ve sporcu, kafile yöneticisi, antrenör, federasyon kurulları üyelerine planlı ve gündemli toplantıları için ödenecek, harcırah ve ulaşım ücretlerinin saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat hükümleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü etkinlikte görevli personele ve katılımcılara yapılacak ödemeler ile genel harcamalara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 28 Şubat 2007 tarihli ve 26448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Talimatın tamamı için tıklayınız  >>>

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0