• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Alt Kurullar Talimatı


TBBDF Yönetim Kurulu
Karar Tarihi : 02.02.2014
Karar Numarası : 10/3


TÜRK
İYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
ALT KURULLAR TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, alt kurulların oluşumu, görev ve yetkileri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu talimat, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun Teknik, Eğitim, Sağlık, Organizasyon, Reklam ve Tanıtım, Basın, Bilimsel Araştırma, Dış İlişkiler, Sponsorluk ve Tesis Denetleme Kurulları ile zaman içerisinde oluşturulması ihtiyacı doğan diğer alt kurulların oluşumu, görev ve yetkileri ile özel unvanlı görevlilerin atanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi;19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Talimatta geçen tanımlardan;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Federasyon: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu,
c) Başkan: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanını,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
e) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan Federasyonunve GenelMüdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
f) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.


SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0