• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Disiplin Talimatı

TBBDF Disiplin Talimatı(Talimatın tamamını word dosyası olarak kaydetmek için sağ tıklayıp farklı kaydet komutunu seçin!)

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ: 22/4/2014


TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
DİSİPLİN TALİMATI


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar


Amaç ve Kapsam
Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren kulüpler, sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler, il temsilcileri ve görevli diğer kişilerin Federasyonun düzenlediği etkinliklerinde, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlere göre yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri veDisiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Talimat, Federasyonunun faaliyet programında yer alan veya Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlere ilişkin disiplin ihlallerini kapsar.

Dayanak
Madde 2-(1) Bu Talimat;21/5/21986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0