• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Bocce Yarışma Talimatı

TBBDF Bocce (raffa, volo, petank) Yarışma Talimatı

(Talimatın tamamını word dosyası olarak kaydetmek için sağ tıklayıp farklı kaydet komutunu seçin)
TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG ve DART FEDERASYONU

BOCCE (Raffa, Boule, Petank) YARIŞMA TALİMATIBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun Uluslararası Bocce / Boule / Petank Oyun Kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenen Bocce (Raffa, Boule ve Petank) yarışmalarında uygulanacak kuralları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Talimat Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün Bocce yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüpler, yönetici, antrenör ve sporcuları kapsar. Bu Talimat dört bölümden oluşmaktadır:
1-Genel Hükümler
2-Raffa Yarışma Talimatı
3-Petank Yarışma Talimatı
4-Boule (Volo) Yarışma Talimatı

Dayanak
Madde 3-(1)Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Kanunun Ek 9. maddesi, 19/07/2014 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0